Nhãn Dệt Bão Hy - Slogan

ĐIỀU KIỆN SỰ DỤNG WEBSITECopyright:

Nội dung của website này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH & SX Bão Hy. Công ty Bão Hy có quyền thay đổi nội dung website bao gồm nội dung về sản phẩm, dịch vụ, kỹ thuật, hoặc những thông tin khác bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo cho bất cứ ai trong bất kỳ tình huống nào.


Miễn trách nhiệm:

Website này được thiết kế và duy trì bới Công ty Bão Hy hoặc web designer do Công ty Bão Hy chỉ định. Bão Hy và nhà thiết kế của Công ty đã cố gắng để đảm bão tính chính xác của thông tin cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung website. Nói cách khác, website này có thể có sai sót trong các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, kỹ thuật...


Tất cả các nhãn hiệu mẫu sử dụng trong website có thể thuộc khách hàng của Công ty Bão Hy hoặc thuộc các cá nhân và doanh nghiệp khác. Các nhãn hiệu mẫu có thể là logo, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ đã được hoặc chưa được đăng ký bản quyền của các bên liên quan. Công ty Bão Hy chỉ sử dụng các nhãn hiệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người xem, và chứng min khả năng về kỹ thuật của Công ty.


Các cá nhân hoặc doanh nghiệp nào nhận thấy nhãn hiệu, logo... của mình đã được Bão Hy sử dụng trong website này và không muốn Bão Hy tiếp tục duy trì xin vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu của quý vị.